Tehke ostud meie e-poes. Kaup kätte 2-4 tööpäevaga.
Auto GPSVeoauto GPSMoto GPSKäsi GPSSportimiseksKaardiplotteridKajaloodidGPS kaardidGPS lisavarustusKaameradMultisport

Avaleht > Garantiitingimused

PT MIKRO OÜ GARANTIITINGIMUSED 


PT Mikro OÜ vahendab müüdavale kaubale tootja garantiid. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

MÕISTED
Ekspertiis - PT Mikro OÜ hooldusosakonna poolt (mõnel juhul ka toote maaletoojafirma poolt) teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt juhul, kui klient ei ole PT Mikro OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

Garantii katab konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu seadmele põhjustatud defektide paranduskulud.

Garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest ostjale ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodini.


1.
PT Mikro OÜ poolt müüdud uutele toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Tooted mis on märgistusega (NO) kehtib ühe aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Pretensioonide esitamise periood algab kauba kliendile väljastamise hetkel koostatud saatedokumendil näidatud kuupäevast. 24. kuu jooksul remondime defektse toote tasuta eeldusel, et viga on tekkinud tootja süül ning klient esitab ostudokumendi originaali.

2. Garantiiaja jooksul on ostjal õigus toote tasuta garantiiremondile PT Mikro OÜ poolt. Kui toodet ei ole võimalik remontida, on kliendil õigus nõuda toote asendamist. Toote asendamisel lähtub PT Mikro OÜ toote mudelist. Juhul kui pole võimalik asendada täpselt sama mudeliga (mudel, värv jms.), on kliendil õigus taganeda ostulepingust või valida muude pakutud toodete vahel, mis on vähemalt samade omadustega.

3. Garantii katab kõik materjali- ja tootmisvead ning korvab nii töö kui ka varuosade maksumuse, kui viga on tekkinud tootja süül. Garantii kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes ja vaid koduses majapidamises (mitte tööstuslikul otstarbel). Garantii ei kata kahju või viga, mille on põhjustanud välistingimused (äike, voolupinge kõikumine, puudulik ventilatsioon, väljavoolanud patareid, tulekahju, uputus jms) ega käsitsemisvigu ning vigu toote lahtistel tarvikutel (patareid, statiiv jms).

4. Toote puuduste ja vigade ilmnemisel kontakteeruda PT Mikro OÜ-ga kaupluses Väike-Paala 1, Tallinn või e-maili teel info@itshop.ee. PT Mikro OÜ kauplustest ja e-poest ostetu garantii asjaajamisega tegeleb PT Mikro OÜ. Otse hooldusfirmasse pöördudes ei pruugita garantiid arvestada.

5. Garantii kehtib üksnes ostudokumendi originaali esitamisel.

6. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole 30 kalendripäeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7. Garantiiaeg katkeb ning tasuta garantiiteenused kaotavad kehtivuse juhul, kui: (a) toodet PT Mikro OÜ garantiiremonti tuues ei esitata remonti vajava toote ostudokumenti või kui sellel olevaid andmeid on omavoliliselt muudetud; (b) toote seeria- ja mudelinumber on muudetud, eemaldatud, teise kohta paigutatud või mitteloetav; (c) toote konstruktsiooni (tehasekonstruktsiooni) on omavoliliselt muudetud, vaatamata sellele, kui suures ulatuses või kui kvalifitseeritult seda on tehtud või kui toode on viidud remonti mujale kui PT Mikro OÜ kauplusesse või meie poolt aktsepteeritud remonditöökotta; (d) toode läks rivist välja omaniku süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, instruktsiooni mittejälgimisel või toote mittehoolikal hoidmisel tekkinud defektide korral.

8. Garantii ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil, toote ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest paigaldamisest ja toote kasutamisel selleks mitte ettenähtud eesmärgil. Kui garantiiobjekt asendatakse täielikult uuega, algab tootele antud garantiiperiood otsast peale. Kui vahetatakse välja üksnes toote osad, algab garantiiperiood otsast peale vahetatud osadele.

9. Juhul kui garantiilisel tootel ei leita ekspertiisi käigus tootjapoolset valmistamisprotsessist või kasutatud materjalidest põhjustatud viga on PT Mikro OÜ-l õigus küsida leppetrahvi osapoolte kokkuleppel. Vastavalt Võlaõigusseaduse § 218 lg 2 kohaselt vastutab esimese kuue kuu jooksul asjal ilmnenud puuduse eest müüja. Esimese kuue kuu jooksul ilmnenud puuduse korral on müüjal kohustus tõendada, et tema puuduse eest ei vastuta. PT Mikro OÜ katab vajaliku ekspertiisi kulud.

GPS BLOG
 › Nüüd saadaval Garmini uus lipulaev - NüviCam
 › Saabusid esimesed 2014 aasta Garmin auto GPS mudelid
 › Garmin VIRB Elite Spordikaamera
 › Lihtne ja soodsa hinnaga auto gps Nüvi 54LM
 › TETRAX FIX värvilised autohoidikud
 › UUS - suure 7" ekraaniga GPS Garmin Nüvi 2797LMT - NÜÜD MÜÜGIL
Uus Garmin esindus Tallinnas aadressil Väike-Paala 1 nüüd avatud!


Ostutingimused
Kuidas e-poest osta?
E-poe kasutustingimused
Tarneviisid
Info ja abi
Toote registreerimine
Kasutusjuhendid
Tarkvara uuendamine
Garantii
ITShop – PT Mikro OÜ
Kauplused
Ettevõttest
TETRAX EESTI
Tooted
Tugilehed
GPS Blog
myGarmin
Garmin Connect
Tooted
Autoseadmed
Käsiseadmed
Spordiseadmed
Mereseadmed
Kajaloodid
© PT Mikro OÜ 1992-2014 | Rägavere tee. 37, 44312 Rakvere, Tel: +372 322 3456, e-mail: info[ät]itshop.ee