Tehke ostud meie e-poes. Kaup kätte 2-4 tööpäevaga.
Auto GPSVeoauto GPSMoto GPSKäsi GPSSportimiseksKaardiplotteridKajaloodidGPS kaardidGPS lisavarustusKaameradMultisport

Avaleht > E-poe kasutusleping

PT MIKRO OÜ KASUTUSLEPING

PT Mikro OÜ, registrikood 10054132, postiaadress Rägavere tee.37, 44312 Rakvere (edaspidi nimetatud Teenuse osutaja), ja klient, kes vormistab Garmingps.ee-s tellimuse ning identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi nimetatud Teenuse kasutaja), sõlmivad käesoleva Garmingps.ee kasutuslepingu (edaspidi nimetatud Kasutusleping).

1.E-pood
1.1 Garmingps.ee on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.
1.2 Garmingps.ee on Teenuse osutajale kuuluv registreeritud kaubamärk.

2.Üldsätted
2.1 Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2 Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse garmingps.ee teenusesse muudatusi.
2.3 Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teatada sellest Teenuse kasutajale.

3.Tooted ja ostu sooritamine
3.1 Kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas ning kui tooted lõppevad laost otsa, siis neid tooteid ei kuvata. Garmingps.ee kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või Garmingps.ee programmides.
3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab garmingps.ee töötaja Teenuse kasutajaga ühendust, pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või tagastab raha Teenuse kasutajale. Raha tagastatakse hiljemalt kümne (10) kalendripäeva jooksul.
3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest Garmingps.ee-s. Garmingps.ee-s olevad tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
3.4 Garmingps.ee-s pakutavaid tooteid müüakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele.
3.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane.
3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasuma toote eest valitud viisil (pangalink, arve või järelmaks).
3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.8 Müük toimub siis kui Teenuse kasutaja on teinud garmingps.ee-s tellimuse, sisestanud kõik vajalikud andmed ning tasunud tellimuse eest.

4.Hinnad
4.1 Kõik Garmingps.ee-s olevad hinnad on eurodes (EUR) ja sisaldavad käibemaksu.
4.2 Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta garmingps.ee-s kuvatavaid hindu. Kui Teenuse osutaja on garmingps.ee.-s muutnud hindu pärast Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5.Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused
5.1 Teenuse kasutajal on õigus valida mitme erineva kauba kättesaamise viisi vahel. Täpsema info leiate kodulehelt lingi alt “Tarneaeg ja transport
5.1.1 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani (tellimuses märgitud kättetoimetamise aadressile) 2-4 tööpäeva jooksul;
5.3 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel.

6.Lepingust taganemine enne Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist
6.1.Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu Teenuse osutajapoolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@itshop.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse esitamise kuupäev ja tellimuse number, millest soovitakse taganeda, ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).
6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani pärast Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu punktile 7 – Vahetus- ja tagastusõigus.
6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutaja tasutud summa tagasi hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kättesaamisest.
6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7.Vahetus – ja tagastusõigus
7.1 Garmingps.ee-st ostetud kaupadele kehtib neljateistkümne (14) kalendripäevane tagastusõigus.
7.2 Kui e-poe vahendusel ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada. Toote pakend tuleb avada seda rikkumata, GPS seadmete puhul tuleb seade tutvumiseks sisse lülitada ruumides, kus puudub satelliidilevi. NB! Satelliitidele lukustunud GPS-seadmeid tagastada ei saa! Tagastatav kaup ei tohi olla kahjustatud, samuti määrdunud või muude kasutamise jälgedega ja peab olema originaalpakendis. Kindlasti peab Teil alles olema ostuarve. Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 tööpäeva jooksul alates kauba jõudmisest meieni. Kohapeal ostetud kaubale on
vahetus- ja tagastusõigus ainult puuduse ilmnemisel, puudusteta kaupa tagasi ei võeta ja ümber ei vahetata.
7.3 Tagastusõigus ei laiene avatud ümbrisega lisavarustusele(kaardid, kotid, hoidikud j.n.e) ja arvutitarkvarale ja toodetele, mis sisaldavad arvutitarkvara.
7.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus e-mailile info@itshop.ee.
7.5 Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve ja tootjapoolne täidetud andmetega garantiitalong, kui see on nõutud.
7.6 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi hiljemalt kümne (30) kalendripäeva jooksul toote tagastamisest.
7.7 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
7.8 Tagastamisega kaasnevad tavalised kulud kuni summa ulatuses, mis vastab kümnele (10) eurole,
kannab Teenuse kasutaja, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.
7.9 Juhul, kui pärast tagastamist ilmneb, et tagastatud toode ei vasta Kasutuslepingu punktides seitse üks kuni seitse viis (7.1 – 7.5) toodud tingimustele, siis raha ei tagastata. Toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

8.Pretensioonide esitamise kord
8.1 Teenuse osutaja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe (2) aasta jooksul asja üleandmisest Teenuse kasutajale (võlaõigusseaduse § 218 lg 2).
8.2 Teenuse kasutaja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest Teenuse osutajale hiljemalt kahe (2) kuu jooksul pärast seda, kui Teenuse kasutaja sai mittevastavusest teada ehk esitama pretensiooni(võlaõigusseadus § 220 lg 1).
8.3 Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses Kasutuslepingu lisaks nr 1 oleva „PT Mikro OÜ pretensioonide käsitlemise korrale”.

9.Isikuandmed ja nende kasutamine
9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
9.2 Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Teenuse osutaja kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.
9.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine Garmingps.ee-s tellimuse registreerimisel.
9.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed: eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, aadress: linn, tänav, maja, korter, postiindeks.
9.5 Isikuandmeid töötleb PT Mikro OÜ, registrikood 10054132 , postiaadress Rägavere tee.37, 44312 Rakvere.
9.6 Isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõtteile.
9.7 Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.
9.8 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
9.9 Teenuse osutaja kohustub edastama Teenuse kasutaja isikuandmeid, kui seadus selleks kohustab.
9.10 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
9.11 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse.

10.Vastutus
10.1 Teenuse kasutaja kohustub kasutama garmingps.ee.ee teenust üksnes seadustele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.
10.2 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide garmingps.ee.ee teenuse kasutamist eeldavate seadmete,
tarkvara ja andmesidesüsteemide muretsemise ning korrashoidmisega seotud kulutuste, samuti muude garmingps.ee teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
10.3 Teenuse kasutaja vastutab täielikult Kasutuslepingu, seaduse või heade tavade vastasest garmingps.ee teenuse kasutamisest Teenuse osutajale, teistele garmingps.ee teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

11.Erimeelsused
11.1 Kasutuslepingut puudutavad erimeelsused püütakse lahendada lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

12.Kasutamistingimused
12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun garmingps.ee kasutamise tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

GPS BLOG
 › Nüüd saadaval Garmini uus lipulaev - NüviCam
 › Saabusid esimesed 2014 aasta Garmin auto GPS mudelid
 › Garmin VIRB Elite Spordikaamera
 › Lihtne ja soodsa hinnaga auto gps Nüvi 54LM
 › TETRAX FIX värvilised autohoidikud
 › UUS - suure 7" ekraaniga GPS Garmin Nüvi 2797LMT - NÜÜD MÜÜGIL
Uus Garmin esindus Tallinnas aadressil Väike-Paala 1 nüüd avatud!


Ostutingimused
Kuidas e-poest osta?
E-poe kasutustingimused
Tarneviisid
Info ja abi
Toote registreerimine
Kasutusjuhendid
Tarkvara uuendamine
Garantii
ITShop – PT Mikro OÜ
Kauplused
Ettevõttest
TETRAX EESTI
Tooted
Tugilehed
GPS Blog
myGarmin
Garmin Connect
Tooted
Autoseadmed
Käsiseadmed
Spordiseadmed
Mereseadmed
Kajaloodid
© PT Mikro OÜ 1992-2014 | Rägavere tee. 37, 44312 Rakvere, Tel: +372 322 3456, e-mail: info[ät]itshop.ee